Meteen naar de inhoud

We kunnen ons voorstellen dat je met vragen of behoeften zit. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen met daarbij een (hopelijk voldoende) antwoord. Zit jouw vraag er niet bij, of heb je na het raadplegen van deze FAQ nog steeds een vraag, aarzel dan niet om contact te zoeken via de contact-pagina.

Over luchtkwaliteit

Luchtverontreiniging ontstaat bij allerlei menselijke activiteiten. Vooral het beperken van de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof is van belang voor een goede luchtkwaliteit. Beide worden veroorzaakt door het verkeer en de industrie.  De wettelijke normen voor fijnstof worden overal in Zuid-Holland gehaald; voor stikstofdioxide zijn er nog een klein aantal overschrijdingen van de wettelijke normen in Rotterdam. Overigens is ook als we onder de minimumeisen van de Europese Unie blijven nog gezondheidsschade mogelijk. Hoe meer we de uitstoot weten te beperken, hoe beter dat is voor onze gezondheid.

Bron: Provincie Zuid-Holland

De sensoren die worden uitgedeeld in dit meten fijnstof PM10 (stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer), fijnstof PM2,5 (stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer). Met palmes buisjes (een ander soort meet techniek) kan stikstof (NO2) gemeten worden.

Op de afbeelding hieronder vind je meer informatie over de stoffen die worden gemeten en waarom.

Juist luchtkwaliteit is een mooi voorbeeld van hoe technologische ontwikkelingen de wetenschap steeds toegankelijker maken en daarmee citizen science faciliteren. De sensoren worden goedkoper en makkelijker in gebruik.

Over het project

Er is niet éen doel geformuleerd voor meten van Luchtkwaliteit in Zuid-Holland of Samen Meten van het RIVM.

Het RIVM laat op het Samen Meten dataportaal sensordata zien dat is gemeten door burgers, decentrale overheden en het RIVM zelf. Vooralsnog is dit een experimentele omgeving en zijn de meetgegevens indicatief, zoals het RIVM zelf benadrukt. Dit komt vooral omdat de betrouwbaarheid van de sensoren niet altijd gegarandeerd kan worden. Bijvoorbeeld bij zeer hoge luchtvochtigheid.

 

Wel dient dit portaal voor onderzoek op welke manier sensordata en burgermetingen gebruikt kunnen worden van monitoring van de leefomgeving. Ook worden de gegevens gebruikt om methoden voor kalibratie (ijking) validatie van sensordata te toetsen.

 

Vanuit Zuid-Holland en de burgerwetenschappers zelf is het doel wat breder. Een van de voornaamste doelen van dit project is om de informatiepositie van de burger in het gesprek met de overheid te versterken. Door zelf te meten krijgen de bewoners meer inzicht in hun situatie en kunnen ze doelbewuster aankloppen bij hun lokale overheidsorgaan.

Er zijn veel partijen betrokken bij het meten van luchtkwaliteit. Soms zoveel, dat het makkelijk is de draad een beetje kwijt te raken. Wij zetten de belangrijkste spelers voor je op een rij:

De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer van dit project. Zij bieden handvatten aan de burgers om zelf te gaan meten, zoals het verstrekken van luchtkastjes, het forum en ondersteuning.

The Green Land biedt ondersteuning en werkt als community steward tussen deze partijen. Wij zorgen dat de mensen elkaar blijven vinden en zorgen dat vragen bij de juiste personen terechtkomen. Ook organiseren we webinars, discussies en workshops voor betrokkenen.

Sensor.community (voorheen Luftdaten) levert de luchtsensors en de data wordt geüpload op hun platform.

Het RIVM beheert het Samen Meten dataportaal waar alle data van de sensoren wordt geduid en het bijbehorende platform. Op het platform worden ook uitgebreide handleidingen en informatiestukken gedeeld over het meten zelf en de kalibratie.

En natuurlijk alle meetclubs!

Hoe betrokken je bent bij het project bepaal je natuurlijk zelf. Ben je nieuwsgierig naar de luchtkwaliteit in jouw straat of wil je aankloppen bij jouw gemeente om actie te ondernemen? Dat is aan jou.

Wel is het handig om met regelmaat te checken of de data van je sensor nog goed wordt geüpload naar het netwerk.

Stuur een mail naar cs@thegreenland.eu en vermeld daarin waar je woont, of je zelf wil meten of met een groep en andere informatie die jij relevant vindt! We komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

Over de techniek

Het hangt af van welk meetkastje je gebruikt, hoe je hem installeert. Het model dat Sensor.Community gebruikt is de SPS30 of de SDS011.  Op deze pagina van sensory.community leggen ze in detail uit hoe je de sensor meetklaar maakt. Je kan het ook altijd aan een contactpersoon van een meetclub vragen of aan ons.

Op deze pagina van sensor.community lees je hoe je een account aanmaakt en je sensor registreert bij sensor.community.

Andere nuttige informatie:

Bron: RIVM