Meteen naar de inhoud

Luchtkwaliteit is een onderwerp waar veel inwoners van Nederland zich zorgen om maken. Met name Zuid-Holland is een diverse, dichtbevolkte provincie met industriële, stedelijke en natuurlijke omgevingen. Deze diversiteit zorgt voor veel verschillende concentraties luchtkwaliteit, die lokaal erg kunnen verschillen. Dat maakt het voor zowel de provincie als voor burgers interessant om op veel verschillende punten te gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld fijnstof en stikstof. Om burgers dichter te betrekken bij hun leefomgeving en om beter in beeld te brengen hoe het lokaal met de luchtkwaliteit staat in Zuid-Holland heeft de Provincie opdracht gegeven voor een Citizen Science-project: Samen Meten in Zuid-Holland. De provincie voorziet betrokken (groepen) burgers van meetapparatuur zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is zelf aan de slag gaan om lokaal de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Iedereen kan meedoen en aansluiten bij een meetclub, of er zelf één opzetten.

Een meetclub? Met een bottom-up aanpak hebben inwoners van verschillende gemeentes zich verenigd in een meetclub. Deze meetclubs kunnen zich richten op lokale vraagstukken en elkaar ondersteunen in zowel de techniek als bijvoorbeeld het gesprek aan gaan met (lokale) overheden.

De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer van dit project, maar het sluit direct aan bij het landelijke Samen Meten- platform van het RIVM, waar alle metingen te zien zijn, zowel van burgers als de officiële sensoren van het RIVM. Op dit platform vind je ook meer uitleg over de meetsensoren, luchtkwaliteit meten en andere vragen.

Samen Meten van Luchtkwaliteit in Zuid-Holland is dus een samenspel van vele partijen. Vanuit The Green Land treden wij op als community steward en proberen al deze partijen te verbinden. Naast maandelijks overleg met de coördinatoren van meetclubs en andere geïnteresseerden organiseren en faciliteren wij zoveel mogelijk het gesprek met partijen, onder andere door middel van het modereren van het Samen Meten-forum, en met events en webinars. Het doel is om burgers een versterkte informatiepositie te geven door niet alleen zelf te meten, maar ook door als gelijkwaardige gesprekspartner behandeld te worden, als echte citizen scientists. Alleen op die manier kan een constructief, waardevol gesprek met overheden en beleidsmakers worden gevoerd. Wij willen de meetclubs zoveel mogelijk handvatten geven om dat gesprek op gang te brengen.