Meetclubs Zuid-Holland

Alblasserdam

In 2018 is de pilot BinnensteBuiten Meten van start gegaan in Alblasserdam. Hierbij wordt de luchtkwaliteit zowel binnen als buiten onderzocht. Er staan daarvoor in tientallen huizen en bedrijfspanden in Alblasserdam sensoren. Deze pilot is onderdeel van het gemeentelijk actieprogramma luchtkwaliteit, met als doel de luchtkwaliteit in de gemeente Alblasserdam te verbeteren. Verschillende omgevingsfactoren vormen de aanleiding voor dit project, zoals industrie, de snelweg en een scheepvaartroute in de nabijheid van Alblasserdam. Daarnaast is er aandacht voor luchtvervuiling die binnen de gemeentegrenzen ontstaat.


Bodegraven-Reeuwijk Meet!

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent drie dorpskernen die aan de A12 grenzen; Waarder, Reeuwijk-Brug en Bodegraven-Zuid. Sinds 2015 is de maximumsnelheid op de A12 richting Utrecht verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Deze verhoging gaf, onder andere, aanleiding om lokaal te gaan onderzoeken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit.

De eerste sensoren zijn begin 2019 geïnstalleerd. De sensoren zijn in clusters geplaatst op verschillende plekken in de gemeente. Niet alleen citizen scientists zijn hierbij betrokken; ook de gemeente, wijkteams en de milieuraad hebben zich aangesloten bij dit meetproject. Naast het de sensoren van het RIVM, hebben de citizen scientists van Bodegraven-Reeuwijk zelf Luftdaten sensoren in elkaar geknutseld tijdens een workshop.


Gouda

In de gemeente Gouda is in 2017 het project AFVALVRIJE SCHOOL gestart. Op een aantal scholen in de regio hebben kinderen aan de hand van dit educatieve programma geleerd hoe je afval kunt scheiden en inzamelen.

Een van deze circulaire scholen in Gouda zal binnenkort ook een luchtmeetsensor huisvesten. Deze sensor kan vervolgens worden gebruikt tijdens lessen, om de relatie tussen relatie tussen gezondheid en luchtkwaliteit mee uit te leggen. Een aantal andere sensoren wordt ondergebracht bij citizen scientists in Gouda.


Burgermeetnet Lansingerland

Rotterdam-The Hague Airport, de Hogesnelheidslijn en de nieuwe A16 Rotterdam; Lansingerland bevindt zich te midden van een aantal grootschalige ontwikkelingen. Genoeg aanleiding dus voor twee lokale politici, om te peilen of interesse was voor een burgermeetnet voor luchtkwaliteit in Lansingerland.

In november 2018 is er een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden en de sensoren zijn in november 2019 verdeeld en geplaatst. Het plaatsen van deze sensoren maakt het mogelijk om te onderzoeken hoe de luchtkwaliteit ervoor staat in verschillende wijken en straten. Iets wat niet mogelijk is met het meetnet van de lokale milieudienst. Doel van het project is om aandacht te vragen voor de gezonde leefomgeving en meer bewustwording rond het onderwerp te realiseren.

Wil je meer weten over Burgermeetnet Lansingerland? Klik dan hier voor hun website.


LV2 / Leidschendam-Voorburg

De groep achter dit meetproject heet LV2, wat staat voor Lucht voor Leidschendam-Voorburg. De gemeente heeft te maken met vervuiling van Den Haag die in de regio blijft hangen (een zogeheten pollution dome) en snelwegen zoals Utrechtsebaan en de A4. Dit maakt het debat over luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en geluidsoverlast zeer relevant.

De sensoren zijn gespreid opgehangen, om verschillende ‘kwalijke’ plekken in de gemeente in kaart te kunnen brengen. Het doel van LV2 is harde feiten te verzamelen en te helpen de gezondheid van de inwoners van Leidschendam-Voorburg te verbeteren.


Rotterdam

In 2017 is deze pilot van de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met Gemeente Rotterdam en DCMR, van start gegaan. In drie verschillende wijken zijn in totaal 12 prototype sensorkits opgehangen. Een foto van deze (inmiddels verouderde) sensorkits, ook wel paddenstoelen, kun je terugvinden onder het kopje ‘sensoren’.

Stadslab Luchtkwaliteit – ’s Gravendijkwal

Deze straat in Rotterdam vormt een belangrijke verkeersader van Rotterdam en staat bekend als één van de meest vervuilde straten van Nederland. Een goede plek dus, om zelf de luchtkwaliteit te gaan meten. Naast het ophangen van deze sensoren, brengt Stadslab Luchtkwaliteit hier verschillende creatieve ideeën ten uitvoer om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Maasboulevard

Ook de Maasboulevard heeft te maken met luchtvervuiling door druk (water)verkeer. Broedplaats Blue City, gelegen aan de Maasboulevard, heeft onder andere meegewerkt aan het huisvesten van sensoren. Momenteel wordt hier tevens geëxperimenteerd met groenvoorzieningen die fijnstof opvangen.

Ommoord

Ommoord is een van de grootste wijken van Rotterdam. De wijk wordt omsloten door belangrijke verkeersaders. Ten zuiden van Ommoord loopt de A20 en vanaf 2024 zal ten westen van de wijk de A16 open gaan. Een duidelijke aanleiding, zo dacht een aantal inwoners van Ommoord, om de luchtkwaliteit te gaan meten. Er zijn in de loop van 2017 vijf sensoren opgehangen.


Waddinxveen

In Waddinxveen is het plan om zelf luchtkwaliteit te meten ontstaan door een motie die in april 2016 is aangenomen door de gemeenteraad. De komst van een nieuwe rondweg en lokale biomassacentrales waren twee belangrijke aanleidingen voor dit meetproject. De sensoren zijn halverwege 2019 opgehangen. Vanaf mei dit jaar wordt er ook stikstof gemeten, om daarmee de impact van het verkeer rondom Waddinxveen beter in kaart te krijgen.

Duurzaamheidsplatform Zuidplas

Overlast van houtstook is in 2019 de aanleiding geweest voor de inwoners in de gemeente Zuidplas om zelf met de luchtkwaliteit aan de slag te gaan. Het onderwerp kwam regelmatig ter sprake in het Duurzaamheidsplatform Zuidplas waarop een deelnemer besloot zich hier in te verdiepen. Na zijn presentatie besloot het platform om met de fijnstof meters van luftdaten.info aan de slag te gaan. De eerste twaalf sensoren meten sinds december 2019. Dit aantal wordt in 2020 verder uitgebreid.